Type opphold

Type opphold

Type opphold

Vi har i utgangspunktet følgende fire typer opphold, men er tilpasningsdyktige og kan ”skreddersy” opphold til den enkelte families behov og etter barneverntjenestens ønske.

  • Utredning
  • Råd og veiledning
  • Soning
  • Opphold ved akutte behov