Husregler for oss på Sebbelow

Husregler for oss på Sebbelow

Husregler for oss på Sebbelow

På senteret vektlegger vi at ansatte og beboere møter hverandre med gjensidig respekt.

Det er ulike årsaker til at familier bor hos oss. Familiene har ulik bakgrunn. Vi har noen regler som gjelder for alle på senteret:

Det er nulltoleranse for rus, vold og trusler på senteret.

Når familiene mottar besøk, skal dette foregå i familienes leilighet, dersom noe annet ikke er avtalt. Foreldrene har ansvar for at de besøkende følger husreglene.