Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

”Sebbelows Stiftelse er en ideell stiftelse hvis formål er å være et faglig/profesjonelt forebyggende tiltak for familier i en vanskelig livssituasjon. Stiftelsens oppgaver består gjennom ulike tiltak i å styrke og ivareta foreldrekompetanse, og å kartlegge og drive utviklings- og endringsarbeid i familiene med utgangspunkt i barnets behov.” (Vedtekter for Sebbelows Stiftelse, §1 og §2).

Klikk på lenken under for å se vedtektene til Sebbelows Stiftelse

Vedtekter Sebbelows StiftelseVedtekter Sebbelows Stiftelse