Uka på Sebbelow

  • Sittegruppe på fellesstue.

  • Felles stue med spiseplass, sittegruppe og tv.

  • Spiseplass på felles stue.

  • Spiseplass på felleskjøkken. Her inviterer vi til blant annet matlaging, hobbyaktiviteter og fellesmåltider.

  • Felleskjøkken. Her lages blant annet fellesmåltider.

  • Lekerommet.

  • Et av våre felles oppholdsrom. Her har familiene tilgang på både PC med internet og TV.

  • Lekerom.

Når du flytter inn på Sebbelows Stiftelse vil du og din familie bo i en av våre leiligheter. Foreldrene har selv omsorgen for sine barn. Foreldrene har ansvaret for hverdagslige gjøremål, som handling, matlaging og renhold i leilighetene. Foreldrene har også ansvar for rengjøring av leiligheten ved utflytting fra senteret.

Når du bor på Sebbelows Stiftelse vil du ha flere avtaler i uken. Du vil ha planlagte avtaler med dine oppfølgingskontakter og tilbud om fellesaktiviteter. Avtalene med dine kontakter innebærer for eksempel samtaler med kartlegging, råd og veiledning, og observasjoner. Fellesaktivitetene er for eksempel mandagslunsj, hobbykveld, bakekvelder og fredagskaffe.  Vi tilpasser fellesaktivitetene etter hvilke familier som bor hos oss, og har i perioder tilbud om trillegrupper, babysanggrupper etc.