• Barnets omsorgssituasjon er

  vårt hovedfokus

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn

 • Vi ønsker å styrke relasjonen mellom

  barn og deres foreldre

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn

 • Vi skal prøve å hjelpe foreldre til å bli

  gode nok omsorgspersoner

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn

 • Vi er et heldøgnssenter der foreldrene

  selv har omsorgen for sine barn

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn

 • Barnets omsorgssituasjon er

  vårt hovedfokus

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn

 • Vi ønsker å styrke relasjonen mellom

  barn og deres foreldre

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn

 • Vi skal prøve å hjelpe foreldre til å bli

  gode nok omsorgspersoner

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn

 • Vi er et heldøgnssenter der foreldrene

  selv har omsorgen for sine barn

  Sebbelows Stiftelse – senter for foreldre og barn