Vår kompetanse

Vår kompetanse

Vår kompetanse

Vi er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe der alle har relevant barnefaglig utdanning. I tillegg til miljøterapeuter som jobber i turnus, er det ansatt to psykologspesialister som jobber i utredningsteamene.

Vi har mange års erfaring på å kartlegge og vurdere samspill og omsorgspraksis. Vi benytter oss av anerkjente metoder som bygger på forskning innenfor nyere utviklings- og tilknyningspsykologi. Verktøy vi benytter oss av i arbeidet med utredning og veiledning av familier, er blant annet;

  • COS
  • ICDP
  • ASQ
  • Miljøterapi 
  • Barnesamtalen
  • Samtalegrupper for barn
  • Filmveiledning
  • Psykoedukasjon
  • Anerkjente verktøy for kartlegging av psykisk helse