Søknad om plass

Søknad om plass

Søknad om plass

Familiene søkes inn via barneverntjenesten, sosialtjenesten eller kriminalomsorgen.

Barneverntjenestene i Oslo søker via Oslo kommune, Barne- og familieetaten, Mottaksavdelingen.

Adresse og telefonnummer til Mottaksavdelingen i Oslo:


Oslo kommune
Barne- og familieetaten
Mottaksavdelingen
Postboks 6727 St.Olavs plass 
0130 Oslo

Telefon 02180

Epost:

Barneverntjenestene utenfor Oslo kan søke inn familier via fagteamet i sitt distrikt, eller direkte til Sebbelows Stiftelse.

Sosialtjenestene og kriminalomsorgen kan søke direkte til Sebbelows Stiftelse.