Heldøgnstilbud

Heldøgnstilbud

Heldøgnstilbud

Senteret er døgnkontinuerlig bemannet, alle dager gjennom hele året.

Familiene kan ha avtaler både på dagtid og kveldstid. Dersom familiene trenger bistand på natten er det hvilende nattevakt tilgjengelig.