Målet med oppholdet

Målet med oppholdet

Målet med oppholdet

Målet med oppholdet er at barnet får nødvendig og tilpasset omsorg og utviklingsstøtte.

Ved et utredningsopphold er det fokus på å kartlegge familiens ressurser og hjelpebehov, samt om foreldrene kan veiledes.  Det skal videre vurderes hvilke behov familien har etter endt opphold ved senteret.

Ved et råd- og veiledningsopphold er barneverntjenesten allerede kjent med familiens ressurser og hjelpebehov. Fokus blir derfor å veilede foreldre på de områdene man vurderer at det er behov for endring, samt gi støtte for å styrke de i foreldrerollen.