Slik jobber vi

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Arbeidet i den enkelte familie bygger på barneverntjenestens mandat og målsetting for oppholdet.

I starten av oppholdet utarbeides en handlingsplan i samarbeid med foreldrene. I denne planen konkretiseres arbeidet og målene. 

Første delen av et utredningsopphold inneholder kartlegging av omsorgspraksis og omsorgskompetanse. 

Det samarbeides tett med barneverntjenesten under hele oppholdet gjennom blant annet månedlige møter hver måned, hvor foreldrene også deltar.

Etter oppholdet vil barneverntjenesten få en rapport som beskriver prosessen i arbeidet og våre vurderinger, samt anbefaling av videre tiltak.

Et opphold varer som oftest i 3 mnd. Det gis veiledning etter behov undeveis i oppholdet.

Underveis i oppholdet gjøres det kontinuerlig vurderinger på om omsorgen er forsvarlig.