Slik jobber vi

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Arbeidet i den enkelte familie bygger på barneverntjenestens mandat og målsetting for oppholdet.

I starten av oppholdet utarbeides en handlingsplan i samarbeid med foreldrene. I denne planen konkretiseres arbeidet for å nå målene. Det samarbeides tett med barneverntjenesten under hele oppholdet gjennom blant annet ansvarsgruppemøter, minst hver måned. Ved slutten av oppholdet vil barneverntjenesten få en rapport som beskriver prosessen i arbeidet og våre vurderinger, samt anbefaling av videre tiltak.

Et opphold varer som oftest i 3 mnd. Første delen av et utredningsopphold inneholder kartlegging av omsorgspraksis og omsorgskompetanse. Det gis veiledning etter behov undeveis i oppholdet.

Underveis i oppholdet gjøres det kontinuerlig vurderinger på om omsorgen er forsvarlig.