Målgrupper

Målgrupper

Målgrupper

Når barneverntjenesten søker inn en familie til oss er det på bakgrunn av bekymring for barnas omsorgssituasjon. Familiene som søkes inn hos oss har ulike bakgrunner og hjelpebehov. Dette kan for eksempel være;

  • Familier der en eller begge foreldrene har psykiske vansker,
  • Familier der barna selv har vært utsatt for vold, eller vitne til vold,
  • Familier med rusrelaterte vansker,
  • Foreldre som er uerfarne og usikre med tanke på omsorgen for barnet sitt.
  • Gravide

I løpet av de siste årene har vi sett at familiene som søkes inn har omfattende og sammensatt problematikk.