Målet med oppholdet

Målet med oppholdet

Målet med oppholdet

Målet med oppholdet er at barnet får nødvendig og tilpasset omsorg og utviklingsstøtte.

I utredningsopphold er fokus på å kartlegge familiens ressurser og hjelpebehov, om foreldrene er veiledbare samt hvilke behov familien har etter endt opphold ved senteret.

I råd- og veiledningsopphold er barneverntjenesten allerede kjent med familiens ressurser og hjelpebehov. Fokus blir derfor veiledning på de områdene man vurderer at familien trenger endring, støtte og styrking av foreldrerollen.